Die klein skooltjie met die groot hart!

   Buitemuurs Aktiwiteite


Buitemuurse aktiwiteite Daar is heelwat buitemuurse aktiwiteite wat aangebied word by die skool:


• Happy Hearts  (Estelle: 083 459 5919)

• Ruggakids (Niel: 076 948 8730)

• Ballet (Lizz: 021 853 2688)

• Gymfants (Erika: 072 546 0938)

• Cricket Champs (Ryno: 082 828 5457)

• Karate (Diane: 021 976 3914)

• Playball  (Helene: 082 222 0859)

• Lochnerhof Netbal

• Culinary Kids: (Chrisna: 084 604 2756)

• Lochnerhof Rugby & Hokkie


Daar is ook aktiwiteite wat gedurende skool-ure aangebied word:
• Rekenaarklasse (skoolaktiwiteit-geen betaling)
• Kinderkinetika (skoolaktiwiteit-geen betaling)
• Leervaardighede Blox (Estelle: 083 459 5919)

Maandae

Dinsdae

Dinsdae

Woensdae

Woensdae

Donderdae

Donderdae

Donderdae

Vrydae

Vrydae